RIZKI YONO, R. ANALISIS STRUKTURAL DALAM PUISI SEPERTIGA MALAM KARYA ANIS SAFITRI. Jurnal Ilmiah SEMANTIKA, [S. l.], v. 4, n. 02, p. 60–67, 2023. DOI: 10.46772/semantika.v4i02.1105. Disponível em: http://jurnal.umus.ac.id/index.php/semantika/article/view/1105. Acesso em: 21 sep. 2023.