(1)
Amin, M.; Setiawan, H.; Fajri, F.; Ardiansyah, M.; Ramadan, M. W. N.; Sofia, S.; Rahayu, A. Peningkatan Santripreneur Dengan Tema Penerapan Bauran Pemasaran Bolu Mangrove Di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN IC) Sorong. jamu 2023, 3, 111~119.