[1]
M. Amin, “Peningkatan Santripreneur dengan Tema Penerapan Bauran Pemasaran Bolu Mangrove di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN IC) Sorong”, jamu, vol. 3, no. 02, p. 111~119, Feb. 2023.