[1]
M. Yunus, I. . Mirajhusnita, A. Khamid, and A. . Chandra, “Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan Memaksimalkan Potensi Kearifan Lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat ”, jamu, vol. 3, no. 02, pp. 95–102, Feb. 2023.