(1)
Jasmine, T. L.; Kafidzin, R. Kajian Kesiapan Pengguna Google Maps Sebagai Salah Satu Penerapan Sistem Transportasi Cerdas. Jecma 2023, 5, 74-82.