[1]
A.-A. Al-Amin, “Pengaruh Pembiayaan Murâbahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Baitul Mal Wat Tamwi (BMT) Sidogiri Cabang Kabupaten Mempawah”, Jecma, vol. 5, no. 1, pp. 29–42, Feb. 2023.