Editorial Team

Editor in Chief
Robert Rizki Yono, Sinta Id; 6700857 (Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes)

Managing Editor

Ghufroni, Sinta Id; 6662693 (Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes)

Ubaedillah, Sinta Id; 6586954,  Scopus Id; 57226830803 (Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes)

Prasetyo Yuli Kurniawan, Sinta Id; 6135176, Scopus Id; 57222339225 (Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes)

Laelia Nurpratiwiningsih, Sinta Id; 6196024, Scopus Id; 57222334906 (Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes)

Moh. Toharudin, Sinta Id; 6197719 (Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes)

Ida Yeni Rahmawati, Sinta Id; 5983046 , (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)